2017-07-04

Struktura organizacyjna

Dyrekcja i kierownictwo:

 

Dyrektor szkoły:    
mgr Elżbieta Jabłońska  ejablonska@zst.edu.pl  
Zastępca dyrektora:    
mgr Róża Włodarz  rwlodarz@zst.edu.pl  
Zastępca dyrektora:    
mgr inż. Mirosław Sulejczak msulejczak@zst.edu.pl  
Kierownik warsztatów szkolnych:    
mgr inż. Krzysztof Król  krol_max@poczta.fm  
Kierownik szkolenia praktycznego:    
mgr Artur Opoka  aopoka@zst.edu.pl  
Kierownik Centrum Szkoleniowo-Technologicznego:    
mgr inż. Krzysztof Król  krol_max@poczta.fm  
 

 

Kadra pedagogiczna w roku szkolnym 2016/2017

 

Nazwisko Imię

Ambrożejczyk- Langer Agnieszka

Antonik Dorota

Baj Elżbieta

Baranowicz Wojciech

   Błażyca Wojciech

   Bobowski Krzysztof

Bulichowska Anna

Burek Justyna

Burek Norbert

Chmiel Dominik

Ciurlok Klaudia

Czapliński Tomasz

Deluga Jarosław

Dziduch Iwona

   Fischer Bogumiła

   Foltys Monika

Frączek Wojciech

Gabor Andrzej

Górny Janusz

   Gracka Janusz

Gruszka Andrzej

Gryt Ireneusz

Hebda Aleksander

Jędrzejek Dariusz

Just Tomasz

Kalisz Stanisław

Kołodziej Barbara

   Korkus Janusz

Król Krzysztof

   ks.Ufland Robert

ks.Kuśka Tadeusz

Lech- Kurpas Elżbieta

   Liczba Hanna

Łysiak Anna

Macioszek Wiktor

   Maniowska Małgorzata

Marekwia Krzysztof

   Mrowiec- Hamerlik Mirela

   Muszer Andrzej

   Myszor Teresa

Niczyporuk Aleksandra

Nowrot Grzegorz

Oberda Gabriela

Olsza Gabriela

   Olsza Marek

Opoka Artur

Organ Beata

Pałka Jan

Pilarski Marek

Pluta Adam

Pluta Alina

Pławecki Wojciech

Poloczek Gabriela

Ran Urszula

Rozmus Ewa

Sabiniok Adam

Sadowska-Połacik Anna

   Sławik Mirosław

Smorz Jolanta

Staniek Stanisław

Strzoda Danuta

   Suchoń Barbara

Sulejczak Mirosław

Szafraniec Anna

Szczepański Krzysztof

Szewczyk-Kozakowska Ewa

Tajer Anna

Trombik Aleksander

   Turczyk Alina

Wajsman Józef

   Warzybok Janusz

Wąsiewska Agnieszka

Wieczorek Andrzej

Włodarz Róża

Wojtkiewicz-Lazman Danuta

Wojtkiewicz-Lazman Janusz

Wypiór Piotr

Grzyśka Sylwia

Hejnoł Tadeusz

Krząkała Jerzy

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się