2017-05-13

Podstawowe dane

Zespół Szkół Technicznych
ul. Rybnicka 44, 43-190 Mikołów
NIP: 635-11-98-048
REGON: 000198686

Charakter szkoły: publiczna.
Typ szkoły: ponadgimnazjalna - Technikum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Organ prowadzący: Starostwo Powiatowe w Mikołowie

 

Dane kontaktowe

 Telefon:  (32) 226 20 28, (32) 226 21 04, (32) 226 54 84
 Telefax:  (32) 226 24 49  
 Adres e-mail:  poczta@zst.edu.pl  
     
 Pozostale dane kontaktowe:    
   Telefon wewnętrzny  Adres e-mail
 Sekretariat główny  111  sekretariat@zst.edu.pl
 Sekretariat uczniowski  116  su@zst.edu.pl
 Pedagog szkolny  127  pedagog@zst.edu.pl
 Administracja  125   administracja@zst.edu.pl
 Kadry  125  kadry@zst.edu.pl
 Księgowość  129  ksiegowosc@zst.edu.pl
 Warsztaty szkolne  126  sekretariat@zstws.com.pl

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się